Framtidens arbetsmarknad

Målstyrt arbete och målstyrd arbetstid är begrepp som blir allt vanligare på arbetsmarknaden. Det betyder att arbetstagaren har frihet att styra över sin arbetstid så länge som denne levererar enligt överenskomna målen.

 

Det hela bygger på en bra relation mellan chef och medarbetare. Cheferna måste kunna se vad medarbetaren har för verktyg i form av kompetens, förmåga att organisera och erfarenhet.

Riskerna med målstyrt arbete för medarbetare är att få mål som är omöjliga att uppnå eller inte få verktyg för att lösa uppgiften. Det kan leda till psykosocial ohälsa. Risken för arbetsgivaren är en medarbetare som inte levererar enligt överenskomna mål.

Vi kan hjälpa dig att upptäcka, förebygga och lösa konflikter.
Ring eller skicka in en intresseanmälan. Välkommen!

 

Lotte Kolare, 2016-04-10

Senaste nyheterna