Lönsam förändring

Modificare hjälper verksamheter, individer och grupper att utvecklas från nuläge till önskat läge.

Förändringsledning

Om Modificare

Modificare

Modificare, etablerat 2008, är din partner vid lönsam förändring. Vi ger dig möjlighet att fokusera på verksamhetens kärna och utveckla din verksamhet till sin fulla potential med ett högre ekonomiskt resultat som följd. Modificare betyder förändring och vi arbetar med förändringsledning dvs utveckling i en önskad riktning. Vårt arbete utgår därför alltid från de mål du har för din verksamhet, ditt team, din medarbetare eller för dig själv. Vi börjar alla våra uppdrag med att kartlägga nuläget och titta på detta i förhållande till det önskade läget, ditt mål.

Modificare arbetar framförallt med ditt viktigaste kapital, humankapitalet. Dels därför att det är viktigt för verksamheten att du har rätt medarbetare, i rätt roller och med rätt spelregler och dels för att verksamheten utvecklas när människorna i verksamheten utvecklas.

Lotte

Jag som äger och driver Modificare heter Lotte Kolare. Jag arbetar med utveckling av företag och människor. Jag har lång erfarenhet av stötta verksamheter, team och individer till förändring efter att i många år ha arbetat i ledande befattningar i olika företag, både privata och statliga. De senaste åtta åren har jag arbetat med förändringsuppdrag i det egna företaget Modificare.

I grunden har jag en fil kand. i ekonomi inriktad mot organisation och marknadsföring. Jag har även utbildning i KBT, hälsopsykologi och friskvård och kompletterande utbildningar i pedagogik, arbetslivsinriktad rehabilitering, och konflikt- och krishantering. Jag är licensierad mentaltränare och har bland annat arbetat med ungdomar med landslagsuppdrag i olika sporter.

Förändring med omtanke

Kontakt

Kontaktformulär

Om Modificare

Licensierad Mental Tränare